Çevre ve İklim Değişikliği Daimi Komitesi
  • Çevre Mevzuatı Alt Komitesi

  • Sera Gazı ve İklim Değişikliği Komitesi

  • Alternatif Yakıt/Alternatif Hammadde Alt Komitesi

 

Enerji Daimi Komitesi
Doğal Kaynaklar ve Prosesler Daimi Komitesi
  • Doğal Kaynaklar Alt Komitesi

  • Ar-Ge Kalite ve İktisadi İşletmeler Alt Komitesi

  • Prosesler Alt Komitesi

  • Makine Bakım Alt Komitesi

 

 
Ürün-İktisadi Analizler Daimi Komitesi
  • Beton Yollar, Yeni Ürün ve Uygulamalar Alt Komitesi

Üye-Sivil Toplum İlişkileri Daimi Komitesi
  • İletişim Alt Komitesi