HABERLER

Çimento ve Klinker İstatistikleri

19 Nisan 2019

2019 yılı Ocak ayında çimento üretiminde, geçen yıla oranla %44,0‘lık bir düşüş yaşanmıştır. Yine 2019 yılı Ocak ayında büyük bir artışla üretilen çimentonun yaklaşık %23,6’sı ihracata konu olmuştur. 2018 yılı ilk ayında iç satışlarda %51,4 azalma yaşanırken, çimento ihracatında ise %61,3’lük artış gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk aylarında mevsim normallerinin üstünde sıcak bir kış geçirilmesi sebebiyle, geçen sene Ocak ayında satışlar beklenenden fazla artış göstermiştir. Ancak hem bu mevsimselliğin getirdiği olumsuz durum, hem de geçen yılın son 5 ayında görülen küçülmenin etkisiyle, çimento iç satışlarındaki daralma artarak devam etmiştir. Bölgesel bazda iç satışlarda en az küçülen bölge G. D. Anadolu bölgesi olmuştur.

Verilere erişim için tıklayınız.