HABERLER

Çimento ve Klinker İstatistikleri

08 Ekim 2019

2019 yılı ilk 7 ayında çimento üretiminde, geçen yıla oranla %29,9‘luk bir düşüş yaşanmıştır. Yine 2019 yılı ilk 7 ayında büyük bir artışla üretilen çimentonun yaklaşık %19,7’si ihracata konu olmuştur. 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde iç satışlarda %37,5 azalma yaşanırken, çimento ihracatında ise %38,9’luk artış gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk aylarında mevsim normallerinin üstünde sıcak bir kış geçirilmesi sebebiyle, geçen sene ilk 6 ayda satışlar beklenenden fazla artış göstermiştir. Ancak hem bu mevsimselliğin getirdiği olumsuz durum, hem de geçen yılın son 5 ayında görülen küçülmenin etkisiyle, çimento iç satışlarındaki daralma devam etmiştir. İç satışlar aylık bazda 15 ay, devre bazında 12 aydır küçülmektedir. Yılın kalan bölümünde, baz etkisi sektörümüz lehine gelişeceğinden, küçülme oranlarının azalması beklenmektedir. Bölgesel bazda iç satışlarda en az küçülen bölgeler Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri olmuştur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.