ETKİNLİKLER

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, 22-25 Şubat 2018’de İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde 12.si düzenlenen “CivilCon” etkinliğine katıldı. Mühendisliğe Hazırlık Kulübü tarafından her yıl düzenlenen CivilCon; inşaat mühendislerini sektöre hazırlamak ve nitelikli mühendisler yetiştirmek için teknik, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.

2006’dan bu yana düzenlenen CivilCon’da bu yıl da sektörün önde gelen isimleri, katılımcılara tecrübelerini ve teknik alanda bilgilerini aktardı.

Etkinliğin ikinci gününde TÇMB CEO’su İsmail Bulut’un moderatörlüğünde İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Atahan ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman ‘Beton Yollar ve Beton Bariyerler’ konusunda sunum gerçekleştirdiler.

TÇMB CEO’su İsmail Bulut: Ülkemizde gerçekleşen trafik kazalarında her gün 22 kişi ölüyor, 642 kişi yaralanıyor ve 66 kişi ise bu kazalar nedeniyle engelli kalıyor. Ölümlü trafik kazalarının büyük çoğunluğu araçların karşı şeride geçmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ülke çapında beton bariyer kullanımını artırarak araçların karşı şeride geçmesini önlemek ve ölümlü trafik kaza oranını en aza indirmek mümkündür. Dünya Bankası verilerine göre ülkemizde gerçekleşen trafik kazaları sebebiyle sadece 2016 yılındaki kaybımız 38,9 milyar TL” dedi. Sağladığı avantajlar sayesinde İngiltere ve İrlanda’da orta refüjde beton bariyerlerin kullanılmasının yasal zorunluluk olduğunun altını çizen Bulut, beton bariyerlerin dünya çapında kullanıldığını belirtti. Ülkemizde de beton bariyerlerin yaygın kullanımı ile ölümlü trafik kazalarını en aza indirmek ve yıllık 8 milyar TL ekonomik kaybı önlemenin mümkün olacağını dile getirdi. Ayrıca beton yolların ülke ekonomisine olan olumlu katkısını vurgulayan Bulut: “Ülkemizin zenginliklerini yollara sermek yerine beton yol uygulamasıyla uzun ömürlü, sağlam, güvenilir, minimum düzeyde bakım-onarım gerektiren ve dışa bağımlılığı olmayan yerli ve milli yolları tercih etmeliyiz” diyerek beton yolların önemini ifade etti.

Etkinlik oturumunda 48 üniversiteden yaklaşık 300 kişiye sunum yapan TÇMB Teknik Danışmanı Prof. Dr. Özgür Yaman, beton yolların mevcut yollara göre ekonomik üstünlüğüne vurgu yaparak beton yolların Almanya’da %38, Belçika’da %60, Fransa’da %34, ABD’de ise %28 oranında kullanıldığını ve ülkemizde de her geçen gün sağladığı avantajlar sayesinde bilinirliğinin arttığını öğrencilerle paylaştı. Ayrıca beton yolların Tünellerde yangın güvenliğini sağlamada alternatiflerine göre daha üstün olduğunu belirterek Avusturya ve İspanya’da 1 km’yi aşan tünel içi yollarda beton yolların yasal olarak zorunlu tutulduğunu ifade etti.

İskenderun Teknik Üniversitesi’nde 2 Mart tarihinde düzenlenen “Mühendislik ve İnovasyon Sempozyumu”na TÇMB Beton Yol başlıklı bir sunum ile katıldı. TÇMB CEO’su İsmail Bulut, “Trafik Yol Güvenliği ve Yollarda Yenilikler” adlı panelde “Beton Yollar” ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Bölge üniversitelerinden 300 mühendislik öğrencisinin katıldığı  “Mühendislik ve İnovasyon Zirvesi”nde TÇMB, mühendis adaylarıyla buluştu. TÇMB CEO’su İsmail Bulut sunumunda beton yolların ülke ekonomisine olan olumlu katkısını vurgularken: “Ülkemizin zenginliklerini yollara sermek yerine beton yol uygulamasıyla uzun ömürlü, sağlam, güvenilir, minimum düzeyde bakım-onarım gerektiren ve dışa bağımlılığı olmayan yerli ve milli yolları tercih etmeliyiz” diyerek beton yolların önemini ifade etti.

Etkinlik oturumunda bölge üniversitelerinden yaklaşık 300 öğrenciye sunum yapan TÇMB TÇMB CEO’su İsmail Bulut, beton yolların mevcut yollara göre ekonomik üstünlüğüne vurgu yaparak beton yolların Almanya’da %38, Belçika’da %60, Fransa’da %34, ABD’de ise %28 oranında kullanıldığını ve ülkemizde de her geçen gün sağladığı avantajlar sayesinde bilinirliğinin arttığını öğrencilerle paylaştı. Ayrıca beton yolların Tünellerde yangın güvenliğini sağlamada alternatiflerine göre daha üstün olduğunu belirterek Avusturya ve İspanya’da 1 km’yi aşan tünel içi yollarda beton yolların yasal olarak zorunlu tutulduğunu ifade etti. Yaptığı sunumda her dakikada metrekarede 200 litre suyun geçişine olanak sağlayan Poroz Betonun yol alt yapısında kullanılmasının, yağmur sularının yeraltı sularıyla buluşması ile şehir içi sel felaketlerinin önlenebildiğini ve poroz betonun, üzerine yapılan yol kaplamasının daha uzun ömürlü olmasına olanak sağladığını belirtti.

Kalite Çevre Kurulu 7-10 Mart 2018 tarihlerinde Pamukkale’de üye fabrikaların katılımıyla bir araya geldi.

Pamukkale’ye düzenlenen gezinin ardından başlayan etkinlik iki gün boyunca konusunda uzman kişilerin teknik sunumlarıyla devam etti. Açılış konuşmasını Kalite Çevre Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ersan Kalafatoğlu’nun yaptığı etkinlikte ilk gün T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarınca yapılan sunumlarla sürdü.

Açılış konuşmasında daha önce “kalite” ve “çevre” başlıklarında iki ayrı seminer olarak organize edilen toplantıların bu yıl, farklı bir formatta gerçekleştiğini ifade eden Kalafatoğlu, “Kalite ve Çevre Kurulu her ne kadar TÇMB’nin tüzel kişiliği ve sahipliğinde kurulmuş olsa da idari ve mali olarak bağımsız 18 kişiden oluşan bir Kurul tarafından yönetilmektedir”  dedi.  Yaptığı konuşmada Kalite Çevre Kurulu’nun bağımsız ve tarafsız bir yapı olduğuna dikkati çeken Kalafatoğlu; ürün belgelendirmesi konusunda sektörün talepleri doğrultusunda yasal mevzuatlar da dikkate alınarak KÇK hizmet kapsamının daima güncel tutulduğun belirterek, KÇK’nın son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ulusal Teknik Onay Kuruluşu olarak 23 Şubat 2018 tarihinde görevlendirildiği duyurusunu yaparak konuşmasını sonlandırdı.

Programın ilk gününde Çevre Bölümü Sorumlusu Emre Güngör “KÇK Çevre Faaliyetleri” başlığında, KÇK Sera Gazı ve Doğrulama Bölüm Sorumlusu Arda Özkök ve TÇMB Ar-Ge Enstitüsü Atık Yakıt ve Laboratuvar Sorumlusu Elif Özdil ise “KÇK Sera Gazı Doğrulanması Bölüm Uygulamaları ve Saha Tecrübeleri” başlığında sunum gerçekleştirdiler.

Etkinliğin ikinci günü TÇMB Ar-Ge Enstitüsü Paneli ile başlarken TÇMB CEO’su İsmail Bulut “Ülkemizin yeni yolu Beton Yol” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Ardından TÇMB Enerji Bölüm Sorumlusu Didem Benzer “Enerji Verimliliği” başlığında sunum yaptı.

118 kişinin katıldığı program, “ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarının yeni revizyonlarına geçiş konusunda yol haritası ile soru ve cevaplar” başlığında KÇK Baş Denetçisi Rüknettin Bıçaklı sunumuyla sona erdi.

Türk çimento sektöründe iş sağlığı ve güvenliği bilincini daha da artırmak amacıyla Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) üye fabrikalarında sahnelediği "Bize Bi'şey Oldu Abi" tiyatro oyunu, 24 Mart Cumartesi günü bu kez TÇMB personeli ve aileleri için sahnelendi.

Ankara’da bir otelde TÇMB personelinin yanı sıra eş ve çocuklarının katılımıyla düzenlenen tiyatro etkinliği, öğle yemeği ile başladı.  Yaklaşık 90 kişinin katıldığı etkinlik, iş sağlığı ve güvenliği bilincini daha da artırmak amacıyla sahnelenen “Bize Bi’şey Oldu Abi” oyunuyla devam etti.

İş Sağlığı ve İşçi Güvenliğinin çimento fabrikalarında çalışanlar için olmazsa olmaz bir konu olduğunu vurgulayan oyun, fabrika çalışanlarının her anında İSG kurallarına uymaları gerektiğini, uymadıkları takdirde hayatlarına mal olacağını anlatıyor.

Oyun sonunda TÇMB CEO’su İsmail Bulut, iş sağlığı ve işçi güvenliğinin önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. İSG konusunun, çalışanların yaşamsal bir gerekliliği olduğunu ifade eden Bulut: “İş sağlığı ve güvenliği konusu yönetimle başlar. Yönetimsel olarak bu konuya önem vermek, çalışanların da çalıştıkları ortamdaki riski tanımlamasına ve önlem almasına katkı sağlar. Bu nedenle çalışanların fabrikada bulunan tüm talimatları uygulayarak riski sıfıra indirgemesi mümkün olacaktır. Bu tedbirler yalnızca işyeri ile sınırlı olmayıp evimizde de bu kurallara göre yaşamalıyız” dedi.

Çimento sektöründe 25 yıllık tecrübesi bulunan İsmail Bulut, yöneticiliği döneminde iş sağlığı ile ilgili yaşanan örnekleri de katılımcılar ile paylaştı. Kazalara önlem almak için her kurala harfiyen uyulmasının zorunlu olduğunun altını çizen Bulut: “Ülkemizde gerçekleşen trafik kazalarında her gün 22 kişi ölüyor, 642 kişi yaralanıyor ve 66 kişi ise bu kazalar nedeniyle engelli kalıyor. Bu nedenle hem trafikte hem de çalıştığımız ortamda kurallara uymamız bizi yaşama bağlar” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Etkinlik, oyuncuların TÇMB çalışanları ve çocuklarıyla çekilen fotoğraf ve teşekkürlerle son buldu.

Batıçim tarafından organize edilen, TÇMB’nin de katıldığı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü “Beton Yollar Semineri”ne yaklaşık 200 kişi katıldı.

Seminerde Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Feyyaz Ünal açılış konuşmasını ve ardından “Beton Yollar ve Avantajları” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Ünal, Dünya’da ve Türkiye’de beton yol kullanımını ve avantajlarını anlattı. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman “Neden Beton Yol” isimli sunumunda katılımcılara Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yolların avantajlarına vurgu yaptı.

Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) CEO’su İsmail Bulut, Poroz Beton kullanımının şehirlerde sel baskınlarının önüne geçilmesindeki rolünden ve yangın güvenliğinden bahsetti. Betonun güvenlik için önemli ve vazgeçilmez bir yapı malzemesi olduğunu ifade eden Bulut, binalarda beton kullanımının yangın güvenliğinde can kaybı yaşanmasının önüne geçtiğini belirtti. Bulut, sözlerine, “Avrupa Birliği’nde her yıl 4000’den fazla insan yangınlarda hayatını kaybediyor. Bu yangınların %80’i kendi evlerinde çıkıyor. Yangınların %94’ü binaların yapısından kaynaklanıyor. Türkiye’de evlerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise yılda 600. Buradan anlaşıldığı üzere, binaların beton yapısı, güvenlik için önemli bir faktör.” şeklinde konuşmasına devam etti. Bulut: “Ülkemizde binalarda beton kullanımının Avrupa’ya göre yaygın olması sayesinde malzeme kaynaklı can kaybına neden olan yangın sayısı daha düşüktür” diyerek sözlerine son verdi.

19-20 Nisan 2018 tarihlerinde Konya TÜYAP Fuar Alanında düzenlenen “Konya Kent 2018 Fuarı Eğitim Programı”na Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) de katılım sağladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Konya Kent Yerel Yönetim İhtiyaçları, İnşaat, Gayrimenkul, Mobilya, Dekorasyon ve İdeal Ev Fuarı 19 Nisan 2018 tarihinde başladı. Konya Valisi Yakup Canbolat, Türkiye Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, belediye başkanları, belediye personeli ve iş adamlarının katılımı ile açıldı.

Açılışta konuşan Türkiye Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, TÜYAP Fuar Merkezi’nin Türkiye’nin en büyük 3 fuar merkezinden biri olduğunu belirterek bu durumun Konya’nın sanayisi ve gelişimine ciddi oranda katkı sağladığını ifade etti. 

21 Nisan’da son bulan fuar kapsamında belediye çalışanları ve yöneticilerine yönelik olarak Peyzaj Uygulamaları, Beton Yol Tanıtımı ve Uygulamaları ile ilgili alanında uzman eğitmenler tarafından seminerler gerçekleştirildi.

TÇMB adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnşaat Mühendisi Yavuz Abut tarafından “Silindirle Sıkıştırılmış Beton Tanıtımı ve Belediye Uygulaması” ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın tarafından “Silindirle Sıkıştırılmış Beton ve Geçirimli Beton Belediye Tecrübesi” sunumlarını gerçekleştirdi. Denizli’de yaptıkları uygulamalardan son derece verim aldıklarını belirten Aydın sunumunda, “Geçirimli Betonun yol alt yapısında kullanılmasının, yağmur sularının yeraltı sularıyla buluşması ile şehir içi sel felaketleri önlenebiliyor ve geçirimli beton, üzerine yapılan yol kaplamasının daha uzun ömürlü olmasına olanak sağlıyor” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından düzenlenen Beton İzmir 2018 Fuarı’nda Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) SSB uygulamalarını anlattı.

Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından 25-28 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen ve hazır beton, çimento, agrega ve inşaat sektörünün diğer paydaşlarını bir araya getiren Beton Fuarının onuncusu bu yıl İzmir’de düzenlendi.

Fuara, Türkiye’nin farklı bölgelerinden Ticaret ve Sanayi Odaları, Belediyeler ve Sendikalar da dahil olmak üzere birçok katılımcının ilgi gösterdi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, inşaat sektörünün en temel kolu olan Hazır Beton Sektörünün 115 milyon metreküp hazır beton üretimiyle dünyada önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Işık, “Fuarımız bir kez daha inşaat ve onun en temel kollarından olan hazır beton sektörüyle ilgili birçok firmayı ve markayı bir araya getiriyor. Avrupa Hazır Beton Birliği, Ankara, İzmir, İstanbul Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, İnşaat Malzemeleri Odası, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından desteklenen fuarımızın sektörümüze birlik getireceğine ve hareket kazandıracağına inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Işık’ın ardından sözü devralan T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “Yer altı su kaynaklarının beslenmesi ve ısı etkisinin azaltılması, şehirlerin serinletilmesi kış aylarında ise ılıman hale getirilmesi beton yüzeyindeki uzun sokaklarda toplanarak sellerin oluşumunun minimize edilmesi için yağmur suyunun yer altı suyuyla buluşması bizim için oldukça önemlidir. Bu çerçevede, Türkiye Hazır Beton Birliği, Çevre ve Şehircilik Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı ve TÇMB ile birlikte Geçirimli Beton Uygulama Kılavuzu basıldı. Yine bu kapsamda hazırlamış olduğumuz ve çok kısa bir süre zarfında Resmi Gazete’de yayımlanacak olan Geçirimli Beton Teknik Şartnamesi, taslak olarak, 81 İl Valiliği ile İl ve İlçe Belediye Başkanlıklarına gönderilmiş, değerli geri dönüşler alınmıştır.” ifade etti. TÇMB ile birlikte önümüzdeki haftadan itibaren ilk su geçiren beton uygulamasının da Çevre ve Şehircilik Bakanlığında başlayacağını anlattı. Büyükşehir belediyelerine seslenen Öztürk, lütfen su geçiren betonları şehirlerimizde uygun olan alanlarda kullanarak   sel felaketine dur diyelim diyerek doğayla betonun buluşturulmasına vurgu yaptı. 

Öğleden sonra düzenlenen seminer programında TÇMB adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnşaat Mühendisi Dr. Yavuz Abut tarafından “Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol ve Belediye Uygulamaları” sunumu gerçekleştirdi.

Birliğimizin 2018 yılı eğitim programları arasında yer alan Çimento ve Hazır Beton Sektörü için Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol (SSB Yol) Eğitimi 09 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Çimento sektörü satış ve pazarlama birimleri, hazır beton kalite kontrol, üretim ve satış müdürleri başta olmak üzere 50’den fazla kişinin katılım sağladığı eğitimde SSB Yollar farklı alanlarda sunumlar ile anlatıldı. Eğitim, TÇMB CEO’su İsmail Bulut’un daha önce kaydedilen konuşmasının katılımcılara gösterilmesi ile başladı. Bulut, yoğun programına rağmen, katılımcıları yalnız bırakmadı. Konuşmasında, Beton Yollarla ilgili TÇMB’nin son iki yılda yaptığı çalışmaları anlattı. 2017 yılında 42 ilde 115 karar vericiyi (vali, belediye başkanı ve il özel idaresi müdürleri) ziyaret ettiklerini belirtti. TÇMB’nin gelen talepler üzerine SSB eğitimlerini sürdüreceğini söyledi. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İ. Özgür Yaman tarafından ‘Yol üstyapı tipleri, Beton Yolların esnek kaplamalara göre üstünlükleri, SSB yolların tarihçesi, dünya çapındaki uygulamaları ve SSB Yolların avantajlarını içeren bir sunum yapıldı. Yaman, sunumunda Amerika’da 125. Yılını kutlayan Beton Yoldan bahsederken, Türkiye’de de bu denli uzun ömürlü örnekleri görmemizin mümkün olacağını vurguladı. TÇMB Teknik Asistanı, Barış Akbelen, ‘TÇMB tarafından hazırlanan SSB Yollar ile ilgili genel esasların anlatıldığı Teknik Şartname, maliyet hesaplarının yapıldığı SSB Yollar Birim Fiyat Analiz ve Tarifleri ile SSB Yolların Yapısal Tasarımının anlatıldığı SSB Yollar Tasarım Rehberi’ üzerine bir sunum gerçekleştirdi. TÇMB AR-GE Enstitüsü Fizik ve Beton Laboratuvarı Sorumlusu Selin Yoncacı ‘Silindirle Sıkıştırılmış Betonun Karışım Tasarımı, Geleneksel Beton Karışımlarına göre Farklı Yanları ve Standartlar’ üzerine bir sunum yaptı. "Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) adına THBB Genel Sekreteri Aslı Özbora Tarhan ‘Silindirle Sıkıştırılmış Betonun hazır beton santralinde üretimi, üretim esnasında karşılaşılan sorunlar- kısıtlamalar, bu sorunların çözümleri ve üretimde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Bakım maliyetlerinin oldukça düşük olduğunu anlatan Tarhan, bunun yanı sıra betonun üretiminde yüksek enerji verimliliği sağlanabildiğini ifade etti. Beton kullanarak, sürdürülebilir, güvenli, dayanıklı ve konforlu bir gelecek inşa etmenin mümkün olduğunu söyledi. TÇMB Teknik Danışmanı, Nagehan Haldenbilen SSB Yolları uygulama aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve ülke çapında yapılan bazı çalışmalar üzerine sunumunu gerçekleştirdi. Son olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Dr Yavuz Abut SSB Yolların Kalite kontrolü, uyulması gereken standartlar ve test yöntemleri üzerine bir sunum yaptı. Abut sunumunda, Beton Yolların avantajlarından söz etti. Eğitim, Abut’un sunumunun ardından gerçekleşen, soru cevap bölümüyle sona erdi.

7 takımın kıyasıya mücadele ettiği macera dolu Beton Kano’18 festivali 13 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Eşsiz sahne şovları, eğlence dolu sosyal etkinlikler, dans, sınırsız müziğin ve sürpriz hediyelerin olduğu festival İTÜ Göleti’nde düzenlendi. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ise festivalin ödül töreninde 1’incilik ödülüne sponsor oldu. İnşaat mühendisliği okuyan öğrencilere yapı malzemeleri uygulamaları ve mühendislik testleri konusunda deneyim kazandırmak için düzenlenen Beton Kano Yarışması; öğrencilerin yapı malzemesi, beton ve yapısal tasarım konularındaki teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmesini sağlayarak betondan kano tasarladıkları bir yarışmadır. Kurulan takımlarda ekip çalışması, proje yönetimi ve sunum deneyimi kazandırılırken betonun dayanım ve işlenebilirlik özelliği tecrübe edilmektedir. Amerika’da “Concrete Canoe Competition” olarak American Society of Civil Engineering (ASCE) tarafından düzenlenen yarışma Türkiye’de ilk defa İTÜ Mühendisliğe Hazırlık Kulübü tarafından düzenlenmiştir. 3. kez düzenlenen İTÜ Beton Kano Festivali ödül töreninde konuşan TÇMB CEO’su İsmail Bulut, “Beton ile sporun buluştuğu bu etkinlikte sizlerle olmanın mutluluğu içerisindeyim. Beton kano yarışması TÇMB olarak önem verdiğimiz bir etkinlik. 7 takımın başarıyla yarıştığı etkinlik sonunda kazanan Dokuz Eylül Üniversitesi’ni ve diğer tüm öğrencileri kutluyorum” diyerek sözlerine başladı. Tüm Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de deniz taşımasında 5000 ton yük kapasiteli teknelerin de önemli bir rolü olduğunu belirten Bulut; “Sağlam ,ekonomik ,uzun ömürlü olması nedenleriyle tekneleri betondan yapmak mümkün, bu tarz tekne imalatını ülkemizde başlatabiliriz..” dedi. Birincilik ödülünü kazanan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ödülünü veren Bulut, tüm öğrencileri tebrik etti. Birincilik ödülünün açıklanmasının ardından ikincilik ödülü Balıkesir Üniversitesi’ne, üçüncülük ödülü ise Süleyman Demirel Üniversitesi’ne verildi. İkincilik ödülünü alan Balıkesir Üniversitesi Soma faciasının yıldönümü olması sebebiyle aldıkları ödülü madenci ailelerine bağışlayacağını açıkladı. Etkinlik, verilen konserlerle son buldu.

Bartın Valisi Sayın Nusret Dirim’in himayelerinde ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin teknik katkılarıyla 18 Mayıs 2018 tarihinde Bartın Valiliği Toplantı Salonunda “Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yollar ve Saha Uygulamaları” konulu konferans düzenlendi. 18 Mayıs 2018 tarihinde Bartın Valilik Binasında düzenlenen olan “Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yollar ve Saha Uygulamaları” konulu konferansa Bartın Valisi Sayın Nusret Dirim de katıldı. Toplantıya, çevre illerden Belediye ve Yerel Yönetim Temsilcileri de dahil olmak üzere birçok kent yöneticisinin yoğun ilgi gösterdi. Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol uygulama sahasına yapılan gezi ile başlayan program, öğleden sonra sunumlarla devam etti. Vali Dirim açılış konuşmasında, bu sene 60 kilometreye yakın Beton Yol yapmayı planladıklarını ifade etti. Geçen yıl yaptıkları uygulamalardan çok olumlu dönüşler aldıklarını belirten Dirim, çevre illere örnek olmak istediklerini ekledi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Beton Yolların asfalt yollara göre daha ekonomik olduğunu belirtti. Kayış, Mevzuat yönünden yetersizliklerin 2018 yılı itibariyle sona erdiğini söyledi. İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Bartın’ın ulaşım başta olmak üzere turizmden sağlığa birçok konuda diğer illere örnek olduğunu söyledi. Dursun, “600 kilometreyi aşan köy yollarımızı sathi kaplamayı, Beton Yol standardına yükselterek Bartınımıza 30 yıldan fazla dayanabilecek Beton Yollar kazandırmak istiyoruz.” dedi. İl Genel Meclisi Başkanı, Bartın Valisi Nusret Dirim’e ve TÇMB’ye teşekkür ederek sözlerine son verdi. TÇMB adına ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İ. Özgür Yaman sunumunda, Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol (SSB) Uygulamalarını anlattı. Yaman, Beton Yolların diğer ülkelerdeki kullanımını ve oranlarını anlatırken Dünya’nın en büyük bitüm üreticisi olan ABD dahil Belçika, Almanya, Azerbaycan, İran ve Hindistan gibi ülkelerde Beton Yolların asfalt yollarla rekabet halinde olduğunu belirtti. Beton Yolların dayanıklılığına, az maliyetli olmasına ve yangın açısından güvenli olmasına dikkat çekti. Son olarak, Samsun Büyükşehir Belediyesinden Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan Beton Yol uygulamalarını anlattı.

10 yıldan bu yana devam eden Dünya Temizlik Günü, bu yıl Türkiye’de binlerce gönüllünün katılımıyla düzenlendi. Bu yıl TÇMB de bu hareketin bir parçası olmak için kolları sıvadı ve 15 Eylül 2018 Dünya Temizlik günü etkinlikleri çerçevesinde gönüllülük esasına dayalı bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe bu yıl 150 ülkeden milyonlarca gönüllü katıldı. Herkes bir günlüğüne gönüllü olarak çevresini temizledi. Sürdürülebilir doğal yaşama vurgu yapan etkinliğe bu yıl TÇMB de kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında destek verdi. Gönüllü çalışanlarıyla, cumartesi günü erken saatlerde Ankara Eymir Gölü’nde buluşan TÇMB, kirli alanları tespit ederek, temizledi. Gönüllü TÇMB çalışanları, hafta sonu için Eymir Gölü’ne gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Belirlenen bölgenin temizlenmesinin ardından etkinlik sona erdi. Toplanan çöpler arasında doğada 400 yılda kaybolan plastik şişeler, 600 yılda yok olan misinalar dikkat çekti. 2017 yılında yaklaşık 750 bin ton endüstriyel bazlı atığı alternatif yakıt olarak enerjiye çeviren Türk Çimento sektörü, topladığı çöplerle de doğal hayatı korumaya devam ediyor.

3. Uluslararası Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nın açılışı 3 Ekim Çarşamba günü tarafından gerçekleştirildi. Açılışını Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu’nun yaptığı fuarda ‘Beton Yol’ standı alanı ile yer alan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), katılımcılara uygun maliyetli ve yerli üretim beton yolların ve beton bariyerlerin kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı. Bu yıl üçüncüsü İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nda, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ‘Beton Yol’ standı ile katılımcıların dikkatini çekiyor. Fuarı, gerçekleştirdiği sponsorlukla da destekleyen TÇMB’nin, yerli ve yabancı katılımcılara beton yol teknolojileri hakkında bilgilendirdiği standı büyük ilgi gördü. 3. Uluslararası Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nda değerlendirmede bulunan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) CEO’su İsmail Bulut, beton yolların uygulama ve bakım maliyetleri açısından yüzde 40 oranında tasarruf sağladığına dikkat çekti. “Tünel içi yollarda beton yolların tercih edilmesi yangın güvenliği konusunda ciddi avantaj getirecek” TÇMB CEO’su Bulut, “biz beton yolların sağladığı kalıcı ekonomik uzun ömürlü çözümler sunması ve kamu yararı ile maliyet avantajı sağlaması nedeniyle ülkemizde yaygınlaşmasını istiyoruz” dedi. Bu çerçevede beton yollar ve beton bariyerlerin faydalarıyla ilgili bilinçlendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2018 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 91 tünel projesi bulunuyor. Tünel içi yollarda beton yolların tercih edilmesi yangın güvenliği konusunda ciddi avantaj getirecek. Bulut sözlerine “Dünyada en fazla bitüm üretimine sahip olan ABD beton yol kullanım oranı ağır taşıtların olduğu otoyollarda %50, bitüm kaynağı sınırlı olan Avrupa’da %40 seviyelerinde. Sadece otoyollarda değil Belçika örneğinde gördüğümüz gibi kırsal kesim diye tanımladığımız köy-kasaba ve şehir içi yollarda %60 seviyelerinde Beton Yolların yaygın olarak kullanılmasına rağmen ülkemizde tercih edilmemesinin ana nedenlerinin yeterli bilgi, tecrübe eksikliği ve bazı doğru bilinen yanlışlar olarak değerlendiriyorum” şeklinde devam etti. Ayrıca ülkemizde her gün trafik kazalarında 22 vatandaşımız hayatını kaybediyor, 842 vatandaşımız yaralanıyor ve 66 vatandaşımız da engelli kalıyor. Standarda uygun beton bariyerlerin ülkemizde de kullanılması bu acı verici tablonun ortadan kalkması ve azalması için önemli bir etki sağlayacaktır. Trafik kazalarında ölüm oranını yaklaşık yüzde 20 azaltan beton bariyerler Avrupa'da yaygın olarak kullanılıyor” dedi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından “Endüstri 4.0 ve Dijitalizasyon Semineri” Ankara’da düzenlendi. Çimento sektörünün temsilcileri, dijital dönüşüm ve iş süreçlerinin gelişimi konularını değerlendirmek üzere toplandı. Çimento sektöründe Endüstri 4.0 kavramı konuşuldu. Endüstri 4.0 ve Dijitalizasyon Semineri’nin açılışı SIEMENS Türkiye İş Birimi Yöneticisi Ersoy Bulutlar ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) CEO’su İsmail Bulut tarafından yapıldı. Tüm gün süren seminerde çimento sektöründe endüstri 4.0, çimento 4.0, mindsphere çözümleri ve servis 4.0 konuları gündeme alındı. Günümüzde kaliteli ve hızlı üretimin her işletme için ulaşılması gereken bir hedef olduğu vurgulayan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) CEO’su İsmail Bulut, “Türk çimento sektörünün önümüzdeki dönemdeki asıl hedefi, verimliliğe yönelik yatırımlara ağırlık vererek, altyapısını daha güçlü hale getirmek olacaktır. ” dedi ve ekledi: “Bu sebeple, Türk çimento sektöründe günümüzde dördüncü endüstriyel devrim olarak da nitelendirilen çimento 4.0 dönüşümü, çok sayıda fiziksel ve dijital teknolojinin bir araya gelmesi ile gerçekleşecektir. Tetikleyici teknolojik araçları ne olursa olsun endüstriyel dönüşümler, kaynak etkinliğini ve verimliliğini artırarak firmalar arası rekabet gücünü daha üst seviyeye taşıyacaktır. ” Seminer, Ifourzero CEO’su Ali Tüzmen’in sunumuyla devam etti. Ardından SİEMENS’ten Ömer Oydaşık Çimento 4.0, Tolga Şimşek Mindsphere ve Edge Çözümleri ve Taner Çağlar’ın Servis 4.0 sunumuyla tamamlandı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)’nin beton yollar konusunda bilgilendirme ve değerlendirme seminerleri devam ediyor. Son olarak TÇMB ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Beton Yol ve Uygulamaları Semineri”nde beton yol yaşam döngüsü ve geçirimli beton uygulamalarının faydaları gündeme alındı. “Beton Yol ve Uygulamaları Semineri” açılışı TÇMB CEO’su İsmail Bulut tarafından yapıldı. Seminerde Beton Yol Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi, SSB ve BSK Yollar Teknik ve Ekonomik Analizi, Geçirimli Beton Uygulamaları sunumları yapıldı. İkinci bölümde de Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Beton Yol Uygulamaları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri tartışıldı. Açılış konuşmasını yapan TÇMB CEO’su İsmail Bulut, “Dünyada en fazla bitüm üretimine sahip olan ABD beton yol kullanım oranı ağır taşıtların olduğu otoyollarda yüzde 50, bitüm kaynağı sınırlı olan Avrupa’da yüzde 40 seviyelerinde. Sadece otoyollarda değil Avrupa örneğinde gördüğümüz gibi kırsal kesim diye tanımladığımız köy-kasaba ve şehir içi yollarda yüzde 60 seviyelerinde Beton Yolların yaygın olarak kullanılmasına rağmen ülkemizde tercih edilmemesinin ana nedenlerinin yeterli bilgi birikiminin oluşmaması, tecrübe eksikliği ve bazı doğru bilinen yanlışlar olarak değerlendiriyorum” dedi. Seminer boyunca yapılan sunumlarda Beton Yolların maliyet analizlerinin yanı sıra Geleneksel ve Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yolların kullanım alanları, avantajları ve mevcut uygulamalar anlatıldı. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Denizli’deki geçirimli beton uygulamaları katılımcılar ile paylaşıldı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından düzenlenen Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol (SSB) Uygulamaları Semineri” 30 Ekim 2018 Salı günü Giresun Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Seminerde beton yol uygulamalarının faydaları gündeme alındı. “Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol (SSB) Uygulamaları Semineri”nin açılışı Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Türkmen ve Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar tarafından yapıldı. Seminerde Doğu Karadeniz Beton Yol Uygulamaları ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Beton Yol Uygulaması konuları gündeme alındı. Aynı zamanda Borlu Belit Çimento ve Beton Yol Uygulamaları değerlendirildi. Seminere Giresun İl Özel İdare Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın ve Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, bölge belediyelerinden ilgililer ve Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Türkmen ile inşaat mühendislik öğrencileri katılım sağladı. Seminerde, Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Muhammet Vefa Akpınar, Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt ve Giresun Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Atilla Gürhan Çelik, Beton Yol uygulamaları sunumlarını gerçekleştirdi. Seminer, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar’ın Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol konusundaki katkılarından dolayı TÇMB’ye plaket vermesi ile son buldu. Dünyada 100 yılı aşkın süredir kullanılan beton yollar, uzun ömürlü oluşu, düşük yapım maliyeti, öz kaynaklarla üretilerek yerli olması, alternatif yollara kıyasla daha yüksek trafik yükünü taşıyabilmesi, daha açık renkli olması dolayısıyla yollarda ışıklandırma gereksinimini azaltması gibi avantajları nedeniyle son 10 yıldır Türkiye’de de birçok belediyenin tercihi olmaya devam ediyor. Silindirle sıkıştırılmış beton yol teknolojisi sayesinde ülke çapında birçok belediye mevcut ekipmanlarla kolaylıkla imal edilebilen daha güçlü, daha dayanıklı ve daha düşük maliyeti olan beton yolları uygulamaya başladı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)’nin Beton Yollar konusunda bilgilendirme ve değerlendirme seminerleri devam ediyor. Son olarak TÇMB ve T.C. Vilayetler Birliği tarafından Ankara’da “İl Özel İdareleri Beton Yollar ve KÖYDES Eğitim Semineri’nde Beton Yol Maliyet Analizleri ve Uygulamaların faydaları gündeme alındı. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ve T.C. Vilayetler Birliği tarafından düzenlenen İl Özel İdareleri Beton Yollar ve KÖYDES Eğitim Semineri, Ankara Büyükhanlı Park Otel’de başladı. TÇMB CEO’su İsmail Bulut’un ve Vilayetler Birliği Genel Sekreteri Şefik Aygöl’ün açılış konuşmasını yaptığı seminerde Beton Yollar ve KÖYDES projesine ilişkin oturumlar düzenlendi. Ayrıca uzmanlar ve akademisyenler tarafından Türkiye genelinde yapılan uygulamalarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Açılış konuşmasını yapan TÇMB CEO’su İsmail Bulut, “Beton Yolların, sağlam, ekonomik ve uzun ömürlü çözümler sunduğunu, aynı zamanda asfalt yollara alternatif oluşturarak rekabete katkı sağladığını ifade etti. Beton Yolların kullanımıyla artan rekabet ile birlikte %32 oranında tasarruf etmenin mümkün olduğunu vurguladı. Sözü Bulut’tan devir alan Vilayetler Birliği Genel Sekreteri Şefik Aygöl, eğitim seminerlerinin İl Özel İdarelerinin Beton Yol çalışmalarına katkı sağladığını, olumlu geri dönüşler aldıklarını anlattı. Düzenledikleri eğitim ve seminerlerle, il özel idarelerinde oluşturdukları farkındalıktan dolayı Vilayetler Birliği’nden ve TÇMB’den görevli olan arkadaşlara, sunumlarıyla seminere katkıda bulunan akademisyenlere teşekkür etti. Seminerde; TED Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Can Baran AKTAŞ, Beton Yol Yaşam Döngüsü ve Maliyet Analizi hakkında sunum yaptı. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İ. Özgür Yaman, “Neden Beton Yollar?” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Seminer TÇMB Teknik Asistanı Barış Akbelen’in, SSB ve BSK Yolların Kalınlık Tasarımı, Ekonomik Analizi ve Teknik Şartnamesi hakkındaki sunumu ile devam etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muhammet Vefa AKPINAR, Doğu Karadeniz Bölgesi Beton Yol Uygulamaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden katılan İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Yavuz ABUT Beton Yol Kalite Kontrol Uygulamalarını anlattı. Son olarak, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden Eski Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa YURT, Samsun’da Beton Yol Uygulamalarıyla ilgili çalışmalardan bahsetti. Etkinliğin ilk günü Beton Yollar Paneliyle sona erdi, ikinci gün Keçiören Beton Yol Uygulama sahasına yapılan geziyle devam etti.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenen Karayolu 4. Ulusal Kongresi ve Sergisi, 28-29 Kasım arasında KGM Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden yaklaşık 700 kişinin katıldığı kongrede Beton Yol standı alanı ile yer alan TÇMB, katılımcılara tamamen yerli üretim olan beton yolların avantajları hakkında bilgilendirme yaptı. TÇMB, Beton Yol standı ile katılımcıların yoğun ilgisini çekerken, "Karayolu Yaşam Döngüsü Analizleri" başlıklı panelde yer alan TED Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Can Baran Aktaş’ın sunumunda yolların yaşam döngüsü maliyet analizi yapılmasının önemi yurtdışından örneklerle vurgulandı. ABD'de bulunan MIT Üniversitesinde yapılan çalışmalarda, yolların yapımında sektörler arası rekabetin sektör içi rekabetten daha önemli olduğunun bulunduğu bilgisi verildi. Ayrıca, beton yolların sağlam ve uzun ömürlü olması sayesinde alternatiflerine göre ön plana çıktıkları ve mevcut yolların ilk yapım maliyetinden %80 fazla olması halinde bile Beton Yolların yaşam döngüsünde daha düşük maliyetli olduğunun üzerinde olduğu belirtildi.