Duyurular

2018 yılı Ekim ayı çimento ve klinker istatistikleri yayınlanmıştır (16.01.2019)...

TÇMB 2019 Yılı Eğitim ve Etkinlik Takvimi duyurusu yapıldı. Takvim detayları için tıklayınız. ...

TÇMB 2018 Eğitim ve Etkinlik Takvimi toplam 51 etkinlik ile tamamlandı. Detaylar için tıklayınız. ...

Çimento ve Beton Dünyası Dergisi 133. sayısı dijital katalog olarak yayınlanmıştır. ...

Arap Çimento ve Yapı Malzemeleri Birliği (AUCBM) organizasyonu ile “23. Arap Uluslararası Çimento Konferans ve Sergisi” 20-2...

Cemtech Europe 2018, bu yıl 14-17 Ekim 2018 tarihleri arasında Conrad Istanbul Bosphorus’ta düzenlenecektir. Detaylar için tıklayını...

2017 yılı çimento ve klinker istatistikleri yayınlanmıştır. (30.04.2018)...

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğinin (TÇMB) ilgi yazısı; silindirlerle kuru kıvamdaki bir beton karışımının sıkıştırılarak...

“1968’DEN BUGÜNE BİR BAŞARININ ÖYKÜSÜ” adlı TÇMB AR-GE Enstit...

2017 yılı Eylül ayı çimento ve klinker istatistikleri yayınlanmıştır (22.12.2017)...

TÇMB ARGE Enstitüsünde, XRD (X Işınları Kırınımı) cihazı ile yapı malzemelerinde tam kantitatif (nicel) mineralojik analiz imkanı sağ...

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından hazırlanan ve basımı gerçekleştirilen Hazır Beton Sektörü Risk De...

Atık Laboratuvarlarının Y-06/248/2013 Numaralı Laboratuvar Yeterlik Belgesi yayınlanmıştır. ...

EUPAVE tarafından yayınlanan 2 yeni yayının çevirisi dijital kataloglar içerisine eklenmiştir. Erişim için tıklayınız....

Birliğimiz tarafından çıkarılan ücretsiz yayınlara dijital ortamda erişim için tıklayınız....

Çimento üretimi animasyonu güncellendi. Erişim için tıklayınız....

AB tarafından kabul edilen metin için tıklayınız....

“İGEME İhracat Günlüğü” linkine erişim için tıklayınız....

TÇMB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 12 Aralık 2009 tarihinde açıldı....

 

Galeri
Sıkça Ziyaret Edilenler

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, 26 Şubat-2 Mart 2017 tarihleri arasında Antalya’da “Atık Yönetimi Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı Sempozyumun amacı; atık yönetimi ile ilgili uygulamaların güçlendirilmesi, geliştirilmesi, ilgili paydaş gruplarla (üniversiteler, özel sektör, çevresel STK’lar, oda ve birlikler, enstitüler, belediyeler) bilgi alışverişinde bulunulması ve atık yönetimi alanındaki yeniliklerin değerlendirilmesiydi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği CEO’u, Çevre ve İklim Değişikliği Müdürü ve çimento sektör temsilcileri olarak etkinliğe katılım sağladı.

Gümüş sponsorları arasında yer aldığımız sempozyumun ilk gününde, CEO’muz İsmail BULUT “Evsel Atıktan Üretilen Ek Yakıtların Çimento Sektöründe Kullanımı” konulu bir sunum yaptı.

Dinleyicilerin büyük ilgi gösterdiği bu sunumda, Türkiye çimento sektörünün

 • Yıllık 1,5 milyar USD cari açığı azaltacak beton yolları kullanmayı
 • Yıllık 1,7 milyon ton CO2 azaltımı ve belediye katı atıklarını % 80 oranında azaltmayı
 • Kurutulmuş arıtma çamurlarını kullanarak depolama alanlarının kullanımını azaltmayı

desteklediği vurgulandı.

Sempozyumda, Türkiye için sürdürülebilir iş modeli açıklandı


Dinleyicilere aşağıdaki ana mesajlar iletildi:

 • Türkiye’de 28 milyon ton belediye katı atığı üretiliyor ve bu atıklardan 7 milyon ton ek yakıt üretimi mümkün
 • Çimento sektörünün yaklaşık 7 milyon ton evsel ATY geri kazanım potansiyeli bulunuyor
 • Böyelikle; 3 Milyon tona yakın kömür veya benzeri katı yakıtın ithalatında tasarruf, fosil yakıtlardan kaynaklanacak yıllık 1,7 milyon ton CO2 tasarrufu ve fosil yakıtlardan kaynaklanacak CO2 emisyonlarının %7 oranında azaltımı mümkün
 • Düzenli Depolamada oluşacak Metan gazının önlenmesi (CO2’den 21 kat etkili bir sera gazıdır)
 • Çöp sahalarının kapladığı alanın azaltılması
 • Belediyelerin arıtma çamurlarını kurutması durumunda, çimento fabrikaları bu çamurları kullanma potansiyeline sahiptir.

Sempozyumun açılış gününde, Çevre ve Şehircilik Müsteşarı Sn. Mustafa ÖZTÜRK Başkanlığında, ilgili Bakanlık Genel Müdürleri, Müdürleri ve özel sektör temsilcileri katılımı ile “Sektör Sorunları ve Değerlendirme Toplantısı” yapıldı. Çimento sektörü adına aşağıdaki sorunlar dile getirildi:

 • Türkiye 2023 Atık Yönetimi Eylem Planı kapsamında çimento sektörünün çözüm önerisine yer verilmesi önem taşıyor.
 • Çimento sektörü, yakma ve gazlaştırma gibi sistemlere nazaran oldukça düşük yatırımlar ile belediye çöplerinden ek yakıt elde ederek proses enerjisi üretebilir. Kamunun bu sistemi teşvikler ile desteklemesi önem taşıyor.
 • Çimento sektörü, öz kaynakları ile atık ısıdan elektrik üretim tesisleri kurdu. Bu tesislerin de, devlet teşviklerinden yararlanabilmesini temenni ederiz.


TÇMB sunumu için tıklayınız.


Fotoğraf galerisi için tıklayınız.


 

CEMBUREAU


TÇMB, Avrupa Çimento Birliği üyesidir.


EUPAVETÇMB, Avrupa Beton Kaplama Birliği üyesidir.


YÜFTÇMB, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu üyesidir.


ECRA

 

 

TÇMB, Avrupa Çimento Araştırma Akademisi üyesidir.


 
Rekabet Kurumu

 

 

 

 


KÇKKÇK, bir TÇMB iktisadi işletmesidir.


EÇKA(Eğitim,Çevre,Kalite, Araştırma), bir TÇMB iktisadi işletmesidir.


ÇDE


ÇDE, bir TÇMB iktisadi işletmesidir.


 
Çimento ve Beton Dünyası


TÇMB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi


AUCBM

TÇMB, Arap Çimento ve Yapı Malzemeleri Birliği ile işbirliği yapmaktadır.


 
China Cement Association

TÇMB, Çin Çimento Birliği ile işbirliği yapmaktadır.


Indian Cement Association

TÇMB, Hint Çimento Birliği ile işbirliği yapmaktadır.


 
İÇERİK YÖNETİM