Duyurular

2018 yılı Ekim ayı çimento ve klinker istatistikleri yayınlanmıştır (16.01.2019)...

TÇMB 2019 Yılı Eğitim ve Etkinlik Takvimi duyurusu yapıldı. Takvim detayları için tıklayınız. ...

TÇMB 2018 Eğitim ve Etkinlik Takvimi toplam 51 etkinlik ile tamamlandı. Detaylar için tıklayınız. ...

Çimento ve Beton Dünyası Dergisi 133. sayısı dijital katalog olarak yayınlanmıştır. ...

Arap Çimento ve Yapı Malzemeleri Birliği (AUCBM) organizasyonu ile “23. Arap Uluslararası Çimento Konferans ve Sergisi” 20-2...

Cemtech Europe 2018, bu yıl 14-17 Ekim 2018 tarihleri arasında Conrad Istanbul Bosphorus’ta düzenlenecektir. Detaylar için tıklayını...

2017 yılı çimento ve klinker istatistikleri yayınlanmıştır. (30.04.2018)...

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğinin (TÇMB) ilgi yazısı; silindirlerle kuru kıvamdaki bir beton karışımının sıkıştırılarak...

“1968’DEN BUGÜNE BİR BAŞARININ ÖYKÜSÜ” adlı TÇMB AR-GE Enstit...

2017 yılı Eylül ayı çimento ve klinker istatistikleri yayınlanmıştır (22.12.2017)...

TÇMB ARGE Enstitüsünde, XRD (X Işınları Kırınımı) cihazı ile yapı malzemelerinde tam kantitatif (nicel) mineralojik analiz imkanı sağ...

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından hazırlanan ve basımı gerçekleştirilen Hazır Beton Sektörü Risk De...

Atık Laboratuvarlarının Y-06/248/2013 Numaralı Laboratuvar Yeterlik Belgesi yayınlanmıştır. ...

EUPAVE tarafından yayınlanan 2 yeni yayının çevirisi dijital kataloglar içerisine eklenmiştir. Erişim için tıklayınız....

Birliğimiz tarafından çıkarılan ücretsiz yayınlara dijital ortamda erişim için tıklayınız....

Çimento üretimi animasyonu güncellendi. Erişim için tıklayınız....

AB tarafından kabul edilen metin için tıklayınız....

“İGEME İhracat Günlüğü” linkine erişim için tıklayınız....

TÇMB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 12 Aralık 2009 tarihinde açıldı....

 

Galeri
Sıkça Ziyaret Edilenler

 

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde, Antalya’da düzenlenen “Çimento Sektöründe Belediye Katı Atıkları Kullanımı İş Modelleri Sempozyumu”nda belediye atıklarının çimento fabrikalarında kullanılması, dolaylı yoldan Türk ekonomisine katkı sağlanması için ortak karar alınarak yol haritası oluşturuldu. Ortak bildirimde; kişi başına 400 kg’dan fazla atığın düştüğü ülkemizde ilk hedef 250 bin kişilik nüfusa sahip belediyelerde atık ayrıştırma tesislerinin hayata geçirilmesi, mutlak eylem planı oluşturulması ve maliyet sorumluluğu için çimento sektörüne teşvik verilmesi için birlikte hareket edilmesi kararları açıklandı.

Üretim ve ihracatta dünyada ilk 5 arasında yer alan Türkiye çimento sektörü; 2016 yılında tahminlere göre 17 bin  500 çalışanı, 2,8 milyar dolar ciro ve 500 milyon dolar ihracat geliri ile Türkiye’nin büyümesine ve kalkınmasına önemli gelir kaynağı oluşturuyor.

İthalat “0”, İhracat Tam Gaz
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre çimento sektöründe geçen yılın ilk 11 ayında 1 milyon TL’den fazla ihracat gerçekleştirildi. Türkiye'deki çimento üreticileri 2016 yılında yaklaşık 80 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, ilk sırayı 1 milyon tondan fazla ihracatla Suriye aldı.

Ülke için yaratılan doğrudan katma değerin yanı sıra enerji verimliliği politikası ve atıktan enerji üretme yoluyla gerçekleştirilen projelerle önemli iş birliklerine imza atan sektör kuruluşları, yurt dışından alınan enerjiye karşı Türkiye ekonomisine dolaylı yoldan da büyük katkı sağlıyor.

Bu misyonla Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde, Antalya’da düzenlenen “Çimento Sektöründe Belediye Katı Atıkları Kullanımı İş Modelleri Sempozyumu”nda, dünyada atık kullanımının yüksek olduğu Almanya, Polonya, Bulgaristan ve Mısır’dan gelen bakanlık delegeleri ve uzmanlar çeşitli sunumlar yaptı.

TÇMB Başkanı Tüzün; “Türkiye ortalaması %3,8 olmasına rağmen, alternatif yakıtları %20-25 oranlarında kullanan çimento fabrikalarımız da bulunmaktadır.”

3 gün süren sempozyumun açılış konuşmasını yapanTÇMB Başkanı M. Şefik Tüzün, çimento üretiminde Avrupa'da birinci sırada bulunan, dünyada da ilk 5 içinde yer alan Türk çimento sektörünün, ekonomik, sosyal ve doğal çevre konularını gözeterek ve teknolojinin sunduğu tüm imkanları kullanarak, çimento kullanımını sürdürülebilir yapmak için çalıştığını söyledi. Çimento sektörünün yaklaşık 17 bin çalışanı, 3 milyar dolarlık cirosu ve 550 milyon dolarlık ihracat geliriyle Türkiye'nin büyümesine önemli katkı sağladığını ifade eden Tüzün; "Ürettiğimiz çimento gerek kalite gerekse fiyat yönünden global pazarlarda yüksek rekabet gücüne sahiptir. Çimento sektörü birincil yakıt ve ham maddelerini, kabul kriterlerine uygun atıklarla ikame etmektedir. 2008 yılında 88 bin ton olan alternatif yakıt kullanımı 2015 yılında yaklaşık 600bin tona ulaşmıştır." dedi.

“Alternatif  Yakıt Kullanımında Sektör Olarak Yüzde 25’lere Ulaştık”
Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesindeki çimento fabrikalarında ısıl gücün yaklaşık %30’u (bazı tesislerde %100’e yakın) atıklardan karşılanmaktadır. Türkiye’deki çimento fabrikalarının ise genel ortalamada, 2015 yılında ihtiyaç duydukları ısıl gücün yaklaşık %3,8’ini alternatif yakıtlardan sağlandığını belirten Tüzün:“Bununla birlikte, Türkiye ortalaması %3,8 olmasına rağmen, alternatif yakıtları%20-25 oranlarında kullanan çimento fabrikalarımız da bulunmaktadır. Fabrikalarımızın %70’i alternatif yakıt kullanım lisansına sahiptir.” dedi.

“Enerji İthalatını Düşüreceğiz”  
Atıkların alternatif yakıt olarak kullanımı ile kömür, petrol koku, linyit gibi birincil fosil yakıtların daha az tüketiminin olacağını ve enerji ithalatının düşürüleceğini önemle belirten Tüzün;“Ülkemiz için büyük önem arz eden bu konuda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin ve sektör temsilcilerinin bir arada işbirliği içinde çalışması önemlidir. Kazan-kazan ilişkisi ve çözüm ortaklığı anlayışı hakim olmalıdır.” dedi.

Çimento Sektörü 2023’eHazırlanıyor
Düzenledikleri sempozyumla, katı atıkların çimento sektöründe alternatif yakıt olarak kullanılmasında belediyelerle birlikte yol almak için fikir alışverişleri yaptıklarını belirten Tüzün, bu doğrultuda Türkiye’nin 2023 hedeflerine de büyük katkı sağlayacaklarını belirtti.

Sempozyuma katılan  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk ise, hızlı nüfus artışı, kentleşme ve endüstrileşmenin çevre üzerinde önemli baskı oluşturduğunun altını çizdi. Öztürk, Anayasa ve Çevre Kanunu başta olmak üzere, ilgili yönetmelikler ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde, çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi, çevreye uyumlu üretim, ürün ve hizmet dolaşımının sağlanması, sürdürülebilir kalkınma ilkesi gibi başlıklarda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bir yandan atıkların yaratacağı çevresel sorunları giderme bir yandan da atıklardan ekonomiye kaynak oluşturma çabası içinde bulunduklarını anlatan Öztürk, bunun için tüm paydaşların katılımıyla "Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Eylem Planı" hazırlandığını ve çalışmaların da bu plana göre yapıldığını dile getirdi.

“Çimento Sektörünün Çalışmalarını Destekliyoruz”
Öztürk, geçen Haziran ayında Yenilenebilir Enerji Kanunu'nda bir düzenleme yapıldığını belirterek, bu düzenleme ışığında atıkların yakılması ve çimento sanayinde daha kapsamlı şekilde kullanılmasına ilişkin hazırlanan mevzuatın 10-15 gün içinde yayımlanacağını bildirdi.Düzenlemeyle, atıkların çimento sanayinde yakılmasında mevcut durumda yüzde 40 olarak uygulanan barajın kaldırılacağını ifade eden Öztürk,"Sadece tehlikeli atıkların yakılmasında yüzde 40 barajı devam edecek, diğer kısımlarda yüzde 40'lık barajı kaldırıyoruz. Yine çimento sanayinde atık ısıdan elektrik enerjisi üretimiyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Atık ısıdan enerji üreten ve alternatif yakıt kullanan çimento fabrikaları içinteşvik mekanizmasının devreye girmesini istiyoruz." diye konuştu.

“Atık Depolanması Çağ Dışı Bir Uygulamadır”
Atıkların götürülüp depolanmasına Bakanlık olarak karşı olduklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:"Artık atıklar depolanmamalı, alternatif enerji kaynağı olarak veya alternatif ham madde olarak kullanılmalı. Bununla ilgili hepiniz üzerinize düşeni yerine getirmelisiniz. Halen ülkemizde düzenli depolama tesisine gelen belediye atıklarının yüzde 6'sı geri kazanılıyor, yüzde 60'ı depolama ve yüzde 30'u düzensiz depolama yöntemiyle yönetiliyor. Bu yüzde 6'lık oranı yüzde 50'ye getirmemiz lazım. Atık depolama artık çağdışı bir metot. Çaresiz kaldığınızda depolama yapmalı.” dedi. Depolama ile atmosferin metan gazı ile ısıtılmaya devam edeceğini ifade eden Öztürk, çöp ayrıştırma tesisi kurulması ile hem atıkların enerjiye dönüşümün sağlanmasının, hem de depolama sahasındaki çöp miktarının azaltılmasının mümkün olacağını belirtti.

Eylem Planı Oluşturulacak
Sempozyum sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği yetkilileri tarafından yapılan ortak açıklamada 7 milyon ton civarında atığın yaklaşık yüzde 40 oranında çimento sektöründe alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliğinin tespit edildiği belirtildi. İlk olarak; 250 bin nüfusa sahip belediyelerde atık tesisleri kurulması öngörüldü. Maliyetler konusunda sürdürülebilir iletişim ile ortak karara varılması, çimento sektörünün kullandığı atığın kullanımında teşvik verilmesi için ortak adım atılması da kararlar arasında yer aldı.


Fotoğraf galerisi için tıklayınız. 

CEMBUREAU


TÇMB, Avrupa Çimento Birliği üyesidir.


EUPAVETÇMB, Avrupa Beton Kaplama Birliği üyesidir.


YÜFTÇMB, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu üyesidir.


ECRA

 

 

TÇMB, Avrupa Çimento Araştırma Akademisi üyesidir.


 
Rekabet Kurumu

 

 

 

 


KÇKKÇK, bir TÇMB iktisadi işletmesidir.


EÇKA(Eğitim,Çevre,Kalite, Araştırma), bir TÇMB iktisadi işletmesidir.


ÇDE


ÇDE, bir TÇMB iktisadi işletmesidir.


 
Çimento ve Beton Dünyası


TÇMB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi


AUCBM

TÇMB, Arap Çimento ve Yapı Malzemeleri Birliği ile işbirliği yapmaktadır.


 
China Cement Association

TÇMB, Çin Çimento Birliği ile işbirliği yapmaktadır.


Indian Cement Association

TÇMB, Hint Çimento Birliği ile işbirliği yapmaktadır.


 
İÇERİK YÖNETİM